Ben je klaar om product-tester te worden?
Test nu GRATIS:
Dekbedovertrekken
T.w.v. €29,99
E-mailadres
:
*
Klik om akkoord te gaan met de Actievoorwaarden, de Privacy Verklaring en met het ontvangen van advertenties via e-mail van ons en onze sponsoren.

Gratis producten ontvangen?

Vul je gegevens in & maak direct kans!
check
Aanmelden is gratis en vrijblijvend
check
Elke week selecteren we nieuwe testers
check
We sturen je een product om te testen
check
Schrijf een review
check
Wat je test mag je houden!
Onze sponsoren
Actievoorwaarden
 • Deelname is toegestaan vanaf 18 jaar of ouder
 • Deelname is volledig kosteloos
 • Elke week selecteren we uit alle aanmeldingen minimaal één product-tester
 • De product-testers worden persoonlijk per e-mail op de hoogte gebracht
 • De product-testers ontvangen het product waarvoor ze zich als tester hebben aangemeld
 • Indien het ons niet lukt om een product-tester binnen 14 dagen te contacteren, vervalt zijn of haar recht op het verkrijgen van het product
 • Een maand na het ontvangen van het product vragen we de product-testers om een review over het product te schrijven
 • De product-tester mag het product na het testen houden
SLUITEN
Privacy Verklaring
Inleiding
Dit is de privacy verklaring van Product-Testers e.a. (hierna “wij”). De privacy van jou als product-tester en/of bezoeker staat bij ons hoog in het vaandel. Wij handelen ten alle tijden in overeenstemming met de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming. In deze privacy verklaring leggen we uit waarom en op welke manier we jouw persoonsgegevens verwerken voor onze eigen activiteiten.

Wie zijn wij?
Wij zijn Product-Testers, wij bieden jou de mogelijkheid om als eerste onze producten te testen en een review te plaatsen. Je kunt je via onze website aanmelden, die te bezoeken is via product-testers.nl.

Wij zijn gevestigd aan de Gentseweg 5 te Gouda.

Deze privacy verklaring ziet op al onze verwerkingen – ook indien we samen met andere partijen persoonsgegevens verwerken.

Privacy helpdesk
Voor vragen omtrent de verwerking van persoonsgegevens kun je je richten tot onze Privacy Helpdesk, via privacy@product-testers.nl. De Privacy Helpdesk wordt beheerd door de Data Protection Officier (hierna “DPO”) van Product-Testers.

Beveiliging
Wij hebben vanuit Product-Testers passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw gegevens ten alle tijden te beschermen tegen verlies of oneigenlijke verwerking. De gebruikersdata worden opgeslagen op locaties die zowel fysiek als technisch conform de laatste richtlijnen beveiligd zijn. Ook houden wij bij wie er toegang heeft gehad tot de gebruikersdata. Slechts een selecte groep medewerkers heeft op basis van zijn of haar functieprofiel toegang tot de data van Product-Testers.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?
 • NAW-gegevens
 • Geboortedatum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Orderhistorie

Waarom verwerken wij deze persoonsgegevens?
 • Om de te testen producten te kunnen leveren
 • Om te kijken of je wel echt bent wie je zegt dat je bent
 • Om je pakketje het juiste adres te laten bezorgen
 • Om je op de hoogte te houden van nieuwe te testen producten
 • Om gepersonaliseerde reclame te sturen, mits je daar toestemming voor gegeven hebt
 • Om de website te kunnen verbeteren
 • Om onze diensten en producten op jouw wensen af te stemmen
 • Om informatie over je te verstrekken aan derden indien wij daartoe verplicht zijn op basis van wet- of regelgeving

Product-Testers nieuwsbrieven
Je kan je bij ons aanmelden voor onze eigen periodieke nieuwsbrief. Soms gepersonaliseerd, en soms niet. Als je geen nieuwsbrieven meer wilt ontvangen, dan kan je heel gemakkelijk jezelf uitschrijven. Dit kan direct onderaan in iedere ontvangen nieuwsbrief. Lukt het niet of gaat er toch iets mis? Neem dan even contact op: via klantenservice@product-testers.nl.

Rechten van betrokkenen
Onder de wet Algemene Verordening Gegegevensbescherming heeft iedereen een aantal rechten. Wij wijzen je graag op jouw rechten als betrokkene. Heb je tips of opmerkingen, dan horen wij dat graag.

- Informatie en inzage:
Je kunt inzien welke persoonsgegevens wij van jou verwerken.

- Vergetelheid:
Je kan de persoonsgegevens die wij van jou hebben door ons laten verwijderen. Het kan echter zijn dat we voor andere doeleinden (bijvoorbeeld: wettelijke bewaartermijn boekhouding van 7 jaar) die gegevens nog wel moeten verwerken.

- Beperking:
Heb je het idee dat wij jouw persoonsgegevens onrechtmatig of onjuist verwerken, dan kun je die verwerking ook laten beperken.

- Bezwaar:
Voor de verwerking van jouw persoonsgegevens kan je bezwaar indienen.

- Dataportabiliteit:
Dit is een nieuw recht onder de AVG. Je kan je persoonsgegevens (laten) overdragen.

Om van je rechten gebruik te kunnen maken, kun je via de Privacy Helpdesk contact opnemen met onze DPO.

Daarnaast kun je ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Denk je dat wij niet handelen in overeenstemming met de privacywetgeving? Dan horen wij dat graag. Binnen Product-Testers hechten wij veel waarde aan jouw privacy en daarom zijn wij altijd bereid om met jou in gesprek te gaan op het moment dat jij ergens mee zit.

Hoelang bewaren wij jouw gegevens?
Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk - in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren - voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt.

Grondslagen en de verwerkingen
Zoals hierboven toegelicht verwerken wij sommige gegevens voor het uitvoeren van een wettelijke plicht en sommige voor het uitvoeren van een overeenkomst tussen jou en ons. Tot slot verwerken wij sommige gegevens met jouw toestemming, zoals bij het plaatsen van een bestelling en het versturen van onze nieuwsbrieven.

Derde ontvangers
Voor de uitvoering van onze dienstverlening schakelen wij dienstverleners in. Dit zijn zogeheten (sub-)verwerkers. Wij zorgen ervoor dat deze partijen voldoende waarborg bieden aan technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen. Om ze hieraan te houden sluiten wij verwerkingsovereenkomsten met daarin onder meer dat zij jouw gegevens alleen zullen verwerken in opdracht van ons. In hoofdlijnen heeft Product-Testers met de volgende type (sub-)verwerkers te maken: leveranciers, fulfilment magazijn (logistiek centrum), vervoerder, IT-beheerders, hosting providers, mediabureaus en diverse marketing software.

Wat doen we niet met je gegevens?
wij zullen jouw gegevens nooit aan andere partijen dan Product-Testers en/of gelieerde bedrijven aanbieden of verkopen.

Cookies
Op onze website wordt gebruik gemaakt van cookies. Ook via derden die door ons zijn ingeschakeld worden cookies geplaatst. Het staat u vrij om cookies uit te schakelen middels uw browser. Houd er wel rekening mee dat het mogelijk is dat onze website dan niet meer optimaal werkt.

Google Analytics
Wij gebruiken Google Analytics om bij te houden hoe bezoekers onze website gebruiken. Wij hebben een bewerkersovereenkomst met Google gesloten om afspraken te maken over de omgang met onze data.

Verder hebben wij Google niet toegestaan de verkregen Analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten, tot slot laten wij de IP-adressen anonimiseren.

Wijziging van privacy verklaring
Zoals van Product-Testers gewend bent blijven wij onze diensten en producten continu ontwikkelen en optimaliseren. Het kan zijn dat deze privacy verklaring als gevolg daarvan van tijd tot tijd wordt aangepast. Wij adviseren je dan ook om zo nu en dan de privacy verklaring te raadplegen.
SLUITEN
Contact
E-mailadres
klantenservice@product-testers.nl

Kantoor
Gentseweg 5-11
2803PC Gouda

Product-testers.nl is een onderdeel van Vewolar 1 BV.
KvK nummer: 63310368
BTW nummer: NL855180766B01
SLUITEN